Program som pdf

Klicka här för Program som pdf

Program 9 oktober

FÖREDRAG 13-16

Öppet seminarium – Föredrag och information

 

13.00 Introduktion

Hannah Schütz föreståndare för Kulturhuset Vingen hälsar välkomna.

13.05 Hitta hem – hitta din berättelse

Vad handlar projektet Bevinga berättelsen om? Ingrid Lindberg, konstnär, filmare

och projektledare för Hembygd 2.0 – hitta berättelsen, berättar.

13.15 Digital storytelling – digitalt berättande  

Ingrid Lindberg om hur man kan levandegöra och sprida berättelser digitalt.

13.30 Inspiration till framtida filmer – hälsningar Hembygdsföreningen
Urban Jansson ordf. i Torslanda Björlanda hembygdsförening visar exempel från

Torslandas historieskatter.

13.40 Torslanda – flygplatsen som försvann

Jan-Olof Wetterholm, kunskapare och pilot och Sven-Erik Davidsson, flygledare och
arkivdetektiv, berättar om Torslanda flygplats, hemsidan och visar bilder från arkiven.

13.50 Minnesbilder Torslanda

Pia Magnusson, från hembygdsgården, berättar och visar bilder med historia från Torslanda

Paus – Bevingat erbjudande i Caféet

14.30 Arkivdetektiv – Forska vidare i Torslanda Biblioteket

Gittan Classen från Torslanda biblioteket informerar.

14.40 Digidela historier
Om digitala kanaler för kulturarv och minnen. Marika Russberg, kulturarvskonsulent,

Bohusläns Hembygdsförbund, berättar om olika berättarprojekt inom hembygdsrörelsen.

14.55 Hembygd eller Global Village?

Ingrid Lindberg visar exempel från filmprojekt av och med unga i hela landet.

15.10 Historiens skuggor – Med greenscreen genom historien

Jonas Myrstrand, Studiojox, filmare och konstnärlig ledare och huvudlärare för filmutbildningen

vid Göteborgs folkhögskola berättar om projektet Historiens skuggor.

15.25 Bevinga berättelsen – en inbjudan
Kulturhuset Vingen bjuder in till workshop-serien Bevinga berättelsen. Hannah Schütz,
Ingrid Lindberg och Urban Jansson svarar på frågor.

Kort Paus

 

WORKSHOPS 16-18

Barnfilmskolan kör en Chrash Course i film för alla som vågar.

Viktigt: Tag med Iphone eller Ipad med IMovie eller motsvarande redigeringsapp installerad.
(Har du android eller inget alls – välkommen ändå – vi jobbar i grupp och hjälps åt med tekniken).

De färdiga filmerna visas på storduk under filmaftonen kl 19.00.

Passar alla åldrar. Anmäl dig gärna i förväg till hannah@vingen.se

 

FILMAFTON 19-21

Digitala berättelser och Torsblandat. Vi visar en hel massa kortfilm under programpunkterna:

  • Chrash Course – filmer från dagens workshop
  • Filmen: Torslanda – Flygplatsen då och nu – unik visning
  • Arkiv och journalfilm från Torslanda
  • Historiens vingslag – små historiefilmer på stor duk
  • Hembygd – ett filmrike – kortfilm från filmprojekt i hela landet
  • Det nya språket är film – kortfilmer från YoutTube, Vimeo och webben

Med reservation för ändringar