Loppmarknad

Loppmarknad
Loppis i Vingens café lörd 16/10 kl 10-16
Fritt inträde. Café öppet.
För mer info:
www.lustfyllt-torslanda.se