Vi har olika föreläsningar på Kulturhuset Vingen.

Se vårat Kalendarium. Det finns i spalten till höger på första sidan eller följ oss på facebook.

Har du idé om föreläsning, kontakta oss gärna på info@vingen.se