http://boka.vingen.se:8081/chap/ajax/tomovie@salongnr=1&tid=19:00&datum=2016-04-09