Vi har konserter på Kulturhuset Vingen. Se vårat Kalendarium för aktuella evenemang. Du hittar kalendariet på första sidan i högra spalten. Följ oss på facebook för allra senaste informationen.