ÅRSSTÄMMA

ÅRSSTÄMMA
FH Vingen kallar till årsstämma
dagordning enligt stadgarna
24 april
kl 18:30
lokal Tärnan