XTRA STÄMMA FH VINGEN 18/9 18:30

Folketshusföreningen kallar till x-trastämma

val av ny revisor

välkomna!
Lokal Tärnan
18 september
kl 18:30