Föreningsstämma Kulturföreningen Vingen

Föreningsstämma Kulturföreningen Vingen
Välkommen till Föreningsstämman för Folkketshusföreningen Vingen.
Måndag 29 april
kl 18.00
Plats Måsen Kulturhuset Vingen

Dagordning enligt stadgarna.
Föranmälan info@vingen.se