Kortspel på Vingen

Kortspel på Vingen
Kom och spela kort. Kostnadsfritt.
samling och spel i Vingens café 12.30-13.30
café öppet för försäljning.

Välkomna!

Kortspel varannan onsdag 12.30-13.30 (OBS ny tid)