Torslanda Filmstudio och cafébio

Torslanda Filmstudio och cafébio
Filmstudions vårsäsong är nu avslutad. Välkomna åter till hösten, filmstart i september.

På Vingen visas sex utvalda kvalitetsfilmer, vardera vid två tillfällen, onsdagar kl 11.30 och 19.00.
Vid samtliga tillfällen ingår introduktion av filmen samt fika 30 min före filmstart.
Minimiålder 15 år. Medlemskort hel säsong 420 kr.
All info finns på www.torslanda.filmstudio.se och har du frågor så maila info@torslandafilmstudio.se.