Styrelsen kallar till extrastämma mån den 22/1 kl 18:30

lokal Tärnan

välkomna