FÖRELÄSNING – Torkild Sköld

FÖRELÄSNING – Torkild Sköld
LIVET SKA LEVAS, INTE BARA ÖVERLEVAS
Livet ska levas och inte bara överlevas handlar om förmågan att leda sig själv och att träna på hur vi förhåller oss till det som sker. Att förstå sina värderingar, drivkrafter och styrkor och agera utifrån dessa. En inspirerande föreläsning full av insikter, skratt och konkreta verktyg för att uppnå det vi vill.

Mer info och biljetter: www.torkildskold.se