Konsthallen

Här har vi utställningar av både professionella konstnärer och hobbymålare, återkommande är också skolor och förskolors utställningar samt den lokala konstrundans samlingsutställningar.

Är du intresserad av att ställa ut dina verk här, hör av dig till info@vingen.se

Välkomna!