Konsthallen

Här har vi utställningar av både professionella konstnärer och hobbymålare,
återkommande är också skolor och förskolors utställningar samt den lokala konstrundans samlingsutställningar.

Är du intresserad av att ställa ut dina verk här, hör av dig till vår föreståndare.
Vill du som besökare köpa något verk hjälper vi till i Vingens Café, plan 2

urval av tidigare utställare

image002 (002)

Jessica Öhrström

A-K-Liedbergsutst-Vingen-8-29-4

 inbjudanAffisch utställning A3isabell J-M

 

Vingen monitor