KONFERENS

Kulturhuset Vingen har ett antal samlingslokaler/konferenslokaler med Måsen som den största lokalen.
Vi har även sju mindre lokaler som du kan läsa mer om här. I foajén på plan 3 finns  en konsthall/utställningslokal.

Bokning sker via mail till: anita@vingen.se
Regler för hyra av lokaler bifogas vid bekräftelse.

Köper du/ni en andel à 100:- i Folkets Hus föreningen Vingen blir ni en medlemsförening.

Medlemsföreningar har rabatterade lokalhyror, (gäller ej Måsen) och har rätt att rösta på årsstämman.
vårt dotterbolag, TKAB som förvaltar huset ägs av andelsägare.

Välkomna att
ansöka om medlemskap:
mailas till  info@vingen.se