Utställning – Odla upp landet

Utställning – Odla upp landet
I Sverige frodas fritidsodlingen i trädgårdar på balkonger och på kolonilotter. Samtidigt blir de professionella matproducenterna, bönderna, allt färre. Hälften av all mat i Sverige importeras. Matskandaler avlöser varandra.

Många undrar vad vi äter egentligen. Därför tar vissa saken i egna händer. Nya relationer mellan producent och konsument börjar växa fram. Odling i nya former spirar i Sverige. Och motiven är långt fler än att bara få mat på bordet. En del vill helt enkelt ha bättre mat. Andra odlar sociala relationer. Många odlar för förändring.

Det här är en utställning om odlare i staden och på landet. Tankar om maten vi äter, hur den odlas idag och några visioner om framtidens odling.
16-29 maj
Konsthallen på plan 3
Fri entré. Välkomna!

En utställning producerad av Folkets hus och Parker